Jak często powinienem wykonywać przegląd klap dymowych w moim budynku?

Jak często powinienem wykonywać przegląd klap dymowych w moim budynku?

Jak często wykonywać przegląd klap dymowych w budynku?

Regularne przeglądy klap dymowych w budynku – dlaczego są tak istotne?

Przeglądy klap dymowych w budynku są nieodzownym elementem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W zależności od rodzaju budynku, czestotliwość wykonywania przeglądów może zostać określona w instrukcji przeglądów i obsługi budynku, przepisach przeciwpożarowych lub wydanym przez Państwową Straż Pożarną pozwoleniu na użytkowanie budynku.

Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, należałoby skorzystać z usług profesjonalnej firmy wyposażonej w odpowiednie narzędzia, wykwalifikowanych pracowników i doświadczenia w wykonywaniu kontroli klap dymowych.

Tabela poniżej przedstawia częstotliwości przeglądów klap dymowych w budynku, w zależności od rodzaju budynku:

Typ budynku Częstotliwość przeglądu klapy dymowej
Budynki użyteczności publicznej Co 6 miesięcy
Hotele i mieszkania Co 12 miesięcy
Szkoły, przedszkola Co 12 miesięcy
Fabryki, czy magazyny Co 6 miesięcy

Regularne przeglądy sprawdzane są przez inspektora technicznego zgodnie z przepisami BHP, ubezpieczeń i przeciwpożarowych, zgodnie z wystawionym prototypem klap dymowych i wytycznymi dotyczącymi ich instalacji. Przeglądy obejmują również przykładowe badania termowizyjne klap dymowych oraz wpisy o wykonywanych przeglądach do dziennika przeglądów klapy dymowej.

Poprawnie przeprowadzony przegląd klapy dlapy dymowej pomoże w utrzymaniu zgodności prawnej rażącej budynku oraz w identyfikacji przyczyn potencjalnie negatywnych skutków pożaru.

Jak często przeprowadzać przegląd klap dymowych w budynku?

Klapy dymowe – zalecane okresy przeglądów

Klapy dymowe są ważnym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budynkach. Umożliwiają one usuwanie dymu i produktów pożaru z budynku. Ponieważ mają one wpływ na bezpieczeństwo, warto przeprowadzać regularny, okresowy przegląd klap dymowych w celu ich wykrycia i naprawy. Przeglądocy dymowe należy przeprowadzać co najmniej raz w roku, celem sprawdzenia ich szczelności oraz sprawdzenia czy nie zostały one uszkodzone. Jest to procedura nieskomplikowana i skuteczna, która może skutecznie przeciwdziałać pożarom i dymowi.

Rodzaje Klapy Dymowej Zalecane okresy przeglądów
Klapy Stacjonarne Codziennie
Klapy Ręczne Nawiewne Codziennie
Klapy Ręczne Wywiewne Comiesięcznie
Klapy Sikomatyczne Co najmniej 4 razy w roku
Klapy Ręczne Elektryczne Co najmniej 6 razy w roku

Ważne jest, aby unikać zaniedbywania przeglądów i czynności naprawczych, ponieważ mogą one spowodować nieszczelność klapy i pobyć przyczyną pożaru lub innych nieprzewidzianych nieszczelności. Należy, co najmniej raz do roku, przeprowadzać inspekcje wizualne, testowanie uciągu pomieszczenia wyciągowego i kontrolę wszelkich połączeń i szczelin.

Przegląd klap dymowych – kiedy wykonać gruntowny?

Co to są klapy dymowe?

Klapy dymowe to urządzenia zabezpieczające przed kumulowaniem się gazów i dymu w przestrzeniach wewnątrz budynków. Stanowią one zabezpieczenie przed pożarami, gdyż w przypadku wybuchu ognia uniemożliwiają przedostawanie się dymu i gazów do innych pomieszczeń. Powinny być wytrzymałe i wyprodukowane z materiałów ognioodpornych.

Jak często należy wykonać przegląd klap dymowych?

Aby zagwarantować jak największe bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, zaleca się wykonywać przegląd klap dymowych co najmniej raz w roku. W niektórych przypadkach, kiedy budynek jest zagrożony bardziej intensywnym wykorzystywaniem, kontrolę należy przeprowadzać częściej. Przykładem takiego budynku jest szpital, w którym należy wymieniać klapy dymowe raz na 6 miesięcy.

Co składa się na przegląd klap dymowych?

Przegląd klap dymowych powinien składać się z co najmniej trzech podstawowych etapów:

  • Aby sprawdzić wytrzymałość konstrukcji i jej zabezpieczenia, należy wykonać test wytrzymałości ogniowej, który oceni, czy klapy dymowe wytrzymają działanie ognia.
  • Kontrolowana jest również izolacja nieprzewodząca płomienia i bezwiedne działanie siły powietrza.
  • Oczywiście nie może zabraknąć także sprawdzenia mechanizmu zamykania i czyszczenia klapy dymowej poprzez ocenę stanu technicznego i ruchome części.

Podsumowanie

Przegląd klap dymowych pozwala na oswojenie budynku przez straż pożarną oraz szybsze przeprowadzenie działań ratunkowych w przypadku pożaru. W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa, kontrole powinny być wykonywane regularnie, co najmniej raz w roku. W tym celu należy sprawdzić wytrzymałość klapy dymowej ogniowo, izolację przeciwko gazom i sprawdzić mechanizm jej otwierania oraz zamykania.Aby zadbać o bezpieczeństwo i sprawdzić, ile i jak często powinienem wykonywać przegląd klap dymowych w moim budynku, kliknij tutaj, aby poznać więcej informacji: https://unax.pl/oferta/przeglad-systemu-oddymiania-warszawa/.