Rachunkowość w firmie

  Dział rachunkowy w firmie to dział, który odpowiedzialny jest za zarządzanie finansami firmy. Zadaniem tego działu jest utrzymanie i czuwanie nad saldami kont bankowych, przygotowywanie raportów finansowych, zarządzanie zobowiązaniami … Read More

Czym jest giełda walutowa?

  Giełda walutowa to po prostu rynek, na którym handluje się walutami. Na giełdzie walutowej inwestorzy i spekulanci mogą kupować i sprzedawać wszystkie główne rodzaje walut, wykorzystując ich wzajemne stosunki. … Read More