Jak zostać Professional Scrum Master II i jakie wymagania trzeba spełnić?

Jak zostać Professional Scrum Master II i jakie wymagania trzeba spełnić?

Jak zdobyć tytuł Professional Scrum Master II?

Zdobycie tytułu Professional Scrum Master II wymaga spełnienia określonych wymagań oraz przejścia odpowiednich etapów szkolenia. Każdy profesjonalny zawód wymaga wiedzy na konkretnym poziomie, jednakże w przypadku menedżerów Scrum oferuje ona ścieżkę profesjonalnego rozwoju, która stwarza okazję do zdobycia tytułu profesjonalisty w zakresie metodyki Scrum. Aby zostać Professional Scrum Master II, należy zaliczyć „Professional Scrum Master II (PSM II)”, kurs prowadzony w języku angielskim pod czujnym okiem Certified Scrum Trainerów. Kurs składa się z trzech etapów.

Wymagania aby zostać Professional Scrum Master II

  • Ukończony kurs „Professional Scrum Master I” (PSM I)
  • Ukończony kurs „Scaled Professional Scrum” (SPS)
  • Pomyślne przejście egzaminu „Professional Scrum Master II (PSM II)”

Struktura kursu Professional Scrum Master II

Etap Opis
1 Uczestnicy kursu PSM II szkolą się na zagadnienia związane z Scrum Practice i Professional Scrum oraz rozumienie teorii i zasad Scrum, a także analizują działanie zespołu i narzędzi, których można używać.
2 Podczas drugiego etapu uczestnicy podchodzą do gry symulacyjnej, aby przetestować swoje wiedzę na temat metodyki Scrum.
3 W ostatnim etapie uczestnicy zdają egzamin w celu uzyskania tytułu Professional Scrum Master II.

Aby zostać Professional Scrum Master II, należy mieć świadomość wszystkich zasad i technik zarządzania, jak również znać korzyści jakie daje stosowanie metodyki Scrum. Ta ścieżka pozwala na zgłębienie zaawansowanej wiedzy nie tylko w zakresie Scrum, ale także ogólnych kwestii zjawisk zarządzania projektami.

Jak zostać Professional Scrum Master II?

Scrum Master to zawód, który wymaga połączenia umiejętności zarządzania projektem, doświadczenia w pracy zespołowej oraz wiedzy z zakresu Scrum. Status Professional Scrum Master II wymaga udokumentowanego doświadczenia oraz certyfikatu, co pokazuje, że osiągnąłeś zaawansowane kompetencje w zastosowaniu Scrum.

Aby osiągnąć status Professional Scrum Master II, należy spełnić określone warunki, w tym otrzymanie certyfikatu Professional Scrum Master I (PSM I) – wyznaczony przez Scrum.org. Wykaz certyfikowanych przez Scrum.org profesjonalnych certyfikatów dostępnych jest tutaj: scrum.org/Professional-Scrum-Master-I.

Wymagana wiedza

Aby uzyskać status Professional Scrum Master II, należy posiadać wiedzę, którą można zdobyć na jednej z licencjonowanych szkoleń. Zalecany poziom wyjściowy wstępny dla szkolenia Professional Scrum Master II (PSM II) to ukończenie szkolenia PSM I. Rekomendowana liczba godzin to 16. Po uzyskaniu certyfikatu Professional Scrum Master I (PSM I) możesz uzyskać status Professional Scrum Master II (PSM II).

Forma certyfikacji

Certyfikację Professional Scrum Master II (PSM II) można uzyskać przez zaliczenie egzaminu online. Format egzaminu składa się z 60 pytań rozwiązywanych w ciągu 90 minut. Osoby z powodzeniem przejdą egzamin muszą zdobyć minimum 85% prawidłowych odpowiedzi. Wykaz przygotowanych przez Scrum.org egzaminów dostępny jest tutaj: scrum.org/Professional-Scrum-Master-II.

Poniżej znajduje się przykładowa tabela zawierająca najważniejsze wymagania dotyczące stania się Professional Scrum Master II:

Wymagania Uzyskane doświadczenie/oglądane szkolenie
Certyfikat PSM I Ukończone szkolenie Professional Scrum Master I
Egzamin Egzamin Professional Scrum Master II

Jak stać się Professional Scrum Master II i jakie wymagania trzeba spełnić?

Aby stać się Professional Scrum Master II, przede wszystkim trzeba posiadać certyfikat Professional Scrum Master I (PSM I) oraz wykazać się doświadczeniem w pracy przy zwinnych projektach. Otrzymanie certyfikatu PSM II zależy również od ukończenia specjalnie opracowanej przez Scrum.org szkolenia. Celem tego szkolenia jest wyrobienie umiejętności potrzebnych do zarządzania złożonymi zwinnymi projektami oraz nabycie wiedzy na temat funkcjonowania w Scrumie i związanych z nim praktyk.

Wymagania do uzyskania certyfikatu Professional Scrum Master II

Wymagania Opis
Posiadanie certyfikatu Professional Scrum Master I Potrzebne jest posiadanie certyfikatu PSM I, uprawniającego do uczestniczenia w szkoleniu
Ukończenie szkolenia Do uzyskania certyfikatu PSM II niezbędne jest ukończenie szkolenia organizowanego przez Scrum.org
Doświadczenie Zdobyte podczas kursu doświadczenie i umiejętności MAKSYMALNIE umożliwią Ci zebranie wymaganych 200 punktów

Wstępnie do uzyskania certyfikatu PSM II, należy przede wszystkim mieć przygotowanie w postaci wyników eksperymentów mających na celu przetestowanie wiedzy i umiejętne działanie w środowisku opartym o Scrum. Ponadto, osoby te powinny posiadać doświadczenie w praktykach i umiejętnościach Scrum, w tym zarządzanie produktem, czynniki skutecznego planowania projektu Scrum, zarządzanie ryzykiem oraz umiejętność pracy z zespołami zwinnymi. Aby otrzymać certyfikat PSM II, ważne jest również doświadczenie w: stosowaniu praktyk zwiększających wydajność, wykorzystaniu narzędzi Scrum, projektowaniu architektury i doborze narzędzi, badaniu użyteczności i innych wymaganych umiejętności.Jeśli zastanawiasz się, jak zostać Professional Scrum Master II oraz jakie konkretnie wymagania trzeba spełnić, zapraszam Cię do lektury artykułu, który obejmuje wszystkie potrzebne informacje: https://www.qagile.pl/szkolenie-professional-scrum-master-2-psm-2/.