Jakie są możliwości otrzymania dotacji na instalację fotowoltaiczną w Gliwicach?

Jakie są możliwości otrzymania dotacji na instalację fotowoltaiczną w Gliwicach?

Wsparcie finansowe dla instalacji fotowoltaicznej w Gliwicach

Instalacja fotowoltaiczna w Gliwicach to doskonała inwestycja zarówno w rozwiązania energooszczędne, jak i budowanie potencjału województwa śląskiego. Warto jednak pamiętać o skorzystaniu z dostępnych wsparć i dotacji, które umożliwiają obniżenie kosztów inwestycji. Rozwiązania energooszczędne kwalifikują się do objęcia wsparciem programów Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

KFOŚiGW

Krajowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje dotacje na instalację fotowoltaiczną w Gliwicach w ramach siedmiu programów proekologicznych. Osoby zainteresowane postaraniem się o dotacje powinny skontaktowaća się z regionalnym centrum KFOŚiGW w Katowicach.

Załoga dotacja z NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwia instalację fotowoltaiczną w Gliwicach poprzez użycie dotacji. Aby uzyskać wsparcie finansowe, należy wypełnić wniosek o przyznanie dotacji wraz z złożeniem wymaganych dokumentów. Dodatkowo w skład uzyskanych środków wchodzić może pożyczka, której koszty ponieść będzie musiała osoba starająca się o dotację.

Pozostałe źródła wsparcia finansowego

Oprócz tradycyjnych programów dotacyjnych, osoby zainteresowane wsparciem finansowym pod kątem instalacji fotowoltaicznych w Gliwicach, powinny zwrócić uwagę na pozostałe źródła finansowania. Dotacje i subwencje na budowę instalacji fotowoltaicznych szersze celów celów są oferowane przez jednostki samorządu terytorialnego, starostwa i powiaty. Można również skorzystać z dotacji z rządowego programu dofinansowania efektywności energetycznej.

Poniżej przedstawiono tabelę porównującą dostępne programy dotacyjne na instalację fotowoltaicznej w Gliwicach.

Źródło dofinansowania Część dotacji Gwarancje Dodatkowe wsparcie finansowe
KFOŚiGW Do 85% kosztów Nie Nie
Powiatowe Do 70% kosztów Niezależne badania Nie
NFOŚiGW Do 90% kosztów Badania instalacji Tak – pożyczka
Rządowe programy efektywności energetycznej Do 100% kosztów Inspekcje instalacji Tak – inne formy wsparcia

Instalacja fotowoltaiczna w Gliwicach: jakie są możliwości otrzymania dotacji?

Instalacja fotowoltaiczna w Gliwicach jest coraz bardziej popularnym trendem, szczególnie wśród osób zaangażowanych w zrównoważoną i ekologiczną energie. Istnieje wiele możliwości otrzymania dotacji dla osób, które chcą postawić na tę opcję. Pomoc można uzyskać zarówno na poziomie krajowym jak i lokalnym.

Dotacje na poziomie krajowym

Na poziomie krajowym na instalacje fotowoltaiczne w Gliwicach można otrzymać dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Program ten jest skierowany dla osób, które chcą poprawić jakość ich życia środowiskowego, a także ma na celu poprawę dostępności energii odnawialnej dla gospodarstw domowych.

Dotacje na poziomie lokalnym

Na poziomie lokalnym, w mieście Gliwice, można także ubiegać się o dotacje dla fotowoltaiki, szczególnie w ramach programu OZE dla domu. Dotacje te są przeznaczone na instalacje fotowoltaiczne, w tym służące celom grzewczym, na obszarach miejskich, szczególnie na budynkach szkól, placówek sportowych oraz nieformalnych grup zajmujących się tworzeniem energii odnawialnej. Dotacje mogą obejmować do 25% kosztów instalacji fotowoltaicznych, wyrażane w kWh/m2.

Inne opcje dotacji

Z oficjalnych źródeł można również skorzystać z różnych dotacji dofinansowujących instalację fotowoltaicznych, takich jak program „Solar Polska” czy program „Czysta Energia”, które oferują rabaty na wydatki związane z instalacjami fotowoltaicznymi oraz innymi usługami związanymi z odnawialnością energii.

Tabela – Dotacje na instalację fotowoltaiczną w Gliwicach

Program Dofinansowanie maks.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Technologie odnawialne, kWh/m2
Do Programu OZE dla Domu Do 25% kosztów instalacji fotowoltaicznych
Solar Polska Rabaty na wydatki związane z instalacjami fotowoltaicznymi
Czysta Energia Rabaty na usługi związane z odnawialnością energii

Inne możliwości dotacji są dostępne w lokalnych biurach doradztwa energetycznego i we wszystkich znanych bankach. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Gliwice.

Kto może się starać o dotację na fotowoltaikę w Gliwicach?

Prawo mieszkańców miasta Gliwice do aplikowania o dotacje na instalację energii słonecznej jest określone poprzez Program Ograniczania Emisji Gazy (POEO). Dzięki tej inicjatywie dofinansowanie może otrzymać każdy właściciel nieruchomości na terenie miasta, na którym ma być zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Dotacja może wynieść do 20000 złotych, która jest akceptowana w formie zwrotu części poniesionych kosztów instalacji. W ramach POEO przewiduje się również grant dziesięcioprocentowy dla właścicieli nieruchomości, do wysokości 5000 złotych na to projektu, niezależnie od wielkości instalacji.

Aby ubiegać się o dotację na instalację paneli fotowoltaicznych w Gliwicach, istnieje kilka warunków, które należy spełnić:

  • Należy wypełnić aplikację i przekazać kosztorys całego projektu.
  • Właściciel nieruchomości musi przedstawić dokument potwierdzający posiadanie własności nieruchomości, w której ma zostać zamontowana instalacja.
  • Aplikacja musi zawierać również wszystkie informacje dotyczące planowanej instalacji.

Jeżeli wszystkie wymagane warunki zostaną spełnione, to mieszkańcy Gliwic będą mogli skorzystać z dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej i zredukować koszt instalacji nawet o 30-50%. Dzięki temu system solar może stać się bardziej dostępny dla mieszkańców miasta i przyczyniać się do ograniczania emisji gazów.

Dokumenty wymagane przy staraniu się o dotację na fotowoltaikę w Gliwicach:

Dokumenty Kopie potwierdzające dane
1 Aplikacja
2 Kosztorys
3 Dane właściciela Kopia dowodu osobistego
4 Plan instalacji
5 Dokument potwierdzający nieruchomość Potwierdzenie własności

Jeżeli mieszkasz w Gliwicach i rozważasz wykonanie instalacji fotowoltaicznej, koniecznie przeczytaj nasz artykuł o możliwościach otrzymania dotacji – kliknij tutaj: https://www.yap-energy.com/fotowoltaika-gliwice.