Po co firmy powinny robić brief jako przykład

 

Cele firmy powinny być zdefiniowane jako pierwszy krok do stworzenia briefu. Cele pomogą określić oczekiwania wobec projektu, dlatego ważne jest, aby klient zrozumiał, co trzeba osiągnąć.

Kiedy tworzyć przykład briefu

Klient powinien dostarczyć brief swojemu zespołowi jako pierwszy krok w tworzeniu projektu. Brief powinien zawierać wszystkie informacje, które pomogą im stworzyć pomysły i wymyślić koncepcje do zatwierdzenia przez klienta. Klient powinien być zaangażowany w proces, ponieważ będzie miał cenny wgląd w cele i wyzwania swojej firmy. W brief przykład powinny znaleźć się również informacje o docelowych odbiorcach firmy i ich potrzebach. Pomoże to w stworzeniu lepszego produktu, który będzie odpowiadał potrzebom klientów.

Zrozumienie możliwości dzięki przykładowemu briefu

Aby pomóc klientowi zrozumieć, co jest możliwe, brief powinien zawierać opis celów projektu. Ważne jest również, aby wyjaśnić, jak te cele wpisują się w większy plan strategiczny i co osiągną. Brief powinien być tworzony przez klienta, a nie agencję. Brief jest mapą drogową dla projektu i ważne jest, aby zrozumieć, czego oczekuje się od obu stron. To może pomóc w uniknięciu nieporozumień w dalszej części projektu. Brief powinien być żywym dokumentem, który jest aktualizowany w miarę postępu projektu. Powinien zawierać jasny opis tego, co trzeba zrobić i jakie korzyści przyniesie to odbiorcom. W briefie można też odpowiedzieć na takie pytania jak: Dla kogo projektujemy? Jaką wartość zapewni im ten projekt? Jak to się ma do większego planu strategicznego? Brief powinien być stworzony przez klienta, a nie agencję.

Przykład briefu jako mapa

Brief jest mapą drogową dla projektu i ważne jest, aby zrozumieć, czego oczekuje się od obu stron. Może to pomóc uniknąć nieporozumień w dalszej części projektu. Ważne jest również, aby klient był konkretny, czego chce w briefie. Nie wystarczy powiedzieć, że chce się mieć stronę z blogiem i sklepem internetowym. W briefie powinny znaleźć się informacje o tym, jakie elementy projektu są najważniejsze, jak użytkownicy będą wchodzić z nim w interakcję i jaką wartość uzyskają z tego doświadczenia. Brief powinien być napisany prostym językiem, a nie „marketingową gadką”. Powinien jasno określać, jak wygląda sukces i jak będzie mierzony. Ważne jest, aby obie strony rozumiały wzajemne oczekiwania przed rozpoczęciem projektu.