Wymagania prawne dotyczące suplementów diety - co warto wiedzieć?

Wymagania prawne dotyczące suplementów diety – co warto wiedzieć?

Suplementy diety – przepisy prawa

Suplementy diety są to produkty spożywcze, których zadaniem jest uzupełnienie diety w składniki odżywcze, witaminy i minerały. Coraz więcej osób decyduje się na ich spożywanie, gdyż uważają je za zdrowszy sposób na poprawę stanu zdrowia. Aby jednak móc bezpiecznie stosować suplementy diety konieczne jest poznanie wymagań prawnych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Klasyfikacja suplementów diety

Suplementy diety mogą być klasyfikowane jako środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Na terenie Polski obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie właściwości organoleptycznych, zdrowotnych i żywieniowych środków spożywczych oraz ich oznakowania (tzw. „Klasyczne Rozporządzenie Żywnościowe”).

Składniki i reklamowanie suplementów diety

Suplementy diety powinny być wyprodukowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodatków do żywności (zwanym dalej „Rozporządzeniem Dodatków do Żywności”). Producent suplementu diety musi zatem dołożyć wszelkich starań, aby produkt spełniał wymagania zawarte w tym rozporządzeniu. Do suplementu diety mogą być dodawane wyłącznie składniki dopuszczone do stosowania w żywności, których ilości nie powinny stwarzać zagrożenia dla zdrowia.

Producent musi także zadbać o profesjonalną reklamę suplementu diety zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw. Każdy suplement diety musi być reklamowany zgodnie z prawem – czyli bez podawania produktowi właściwości leczniczych lub wywołujących inne korzyści zdrowotne i bez sugerowania zastąpienia zbilansowanej diety oraz zachęcania do stosowania suplementu w przypadkach chorób.

Informacje na opakowaniu

Producent zobligowany jest do umieszczenia na opakowaniu suplementu określonych informacji. W pierwszej kolejności muszą one zawierać dane identyfikacyjne producenta, nazwę produktu, termin przydatności do spożycia lub termin jego minimalnej trwałości, składniki produktu, informacje o wielkości porcji lub spożyciu, informacje o źródłach pochodzenia białka, informacje o korzyściach płynących z suplementacji, ewentualne ostrzeżenia dotyczące stosowania produktu, informacje o sposobie przechowywania i informacje dotyczące jakości.

Kontrola suplementów diety

Na terenie Polski kontrolę suplementów diety przeprowadza Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wówczas inspektorzy sprawdzają czy suplementy diety spełniają wymagane przepisami normy i czy nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia. Warto wspomnieć, że brak zgodności danego produktu z wymaganiami prawnymi skutkuje wykreśleniem go z obrotu i wycofaniem ze sklepów oraz wycofaniem z obrotu wszystkich jego partii produkcyjnych. Dlatego też warto kupować suplementy tylko od sprawdzonych dostawców i producentów, aby mieć pewność, że znajdują się one w zgodzie z prawem.

Środki bezpieczeństwa dla osób stosujących suplementy diety

Chociaż suplementy diety są uważane za bezpieczne, należy wiedzieć, że nadmierne ich spożywanie może prowadzić do niepożądanych skutków. Osoby stosujące suplementy diety powinny być bardzo ostrożne i przestrzegać zaleceń producenta. Wytycznymi, które należy wziąć pod uwagę w przypadku stosowania suplementów diety są: stosowanie produktu tylko w ramach zalecanej dawki, wybór produktów o jak najniższej zawartości składników odżywczych i substancji dodatkowych, śledzenie ostrzeżeń na opakowaniu i unika stosowania produktu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych skutków.

Suplementy diety a zdrowie

Przy stosowaniu suplementów diety ważne jest również odpowiednie dostosowanie ich do wieku osoby, jej stanu zdrowia i aktywności fizycznej. Przed spożyciem każdego suplementu diety należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Produkty te powinny być traktowane jako uzupełnienie diety, ponieważ nie zastąpią one regularnych posiłków. Ważny jest zatem zbilansowany i zróżnicowany zdrowy tryb życia oraz regularna aktywność fizyczna.

Podsumowanie

Suplementy diety to produkty coraz częściej wybierane przez ludzi wszystkich grup wiekowych. Ważne jest jednak, aby pamiętać o tym, że stosowanie suplementów diety wymaga przestrzegania wymagań prawnych. Powinny one być odpowiednio oznakowane, reklamowane i składać się wyłącznie z dopuszczonych składników. Za niewłaściwe stosowanie suplementów diety może grozić wycofanie produktu z obrotu i natychmiastowe wycofanie z rynku wszystkich jego partii produkcyjnych. Dlatego też dobrze jest skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem przed spożyciem suplementu diety.Jeśli chcesz przeanalizować wymagania prawne dotyczące suplementów diety, to koniecznie zajrzyj na , gdzie dowiesz się, czego musisz o nich wiedzieć : suplementy diety wymagania prawne.